Om Din produkt har levererats fr o m 2015-01-01 kan Du söka fram information såsom U-värde, ljudvärde, personsäkerhet m m. Det finns två sökvarianter beroende på vilka uppgifter som du har tillgängliga, antingen sats/turnummer eller ordernummer/position. För närmare information om var Du hittar dessa uppgifter, klicka på under respektive sökvariant.